Lukning af det varme vand i D- og O-hus d. 12/4-19

Der lukkes for det varme vand pga. serviceeftersyn i tidsrummet kl. 7:30-15:30 fredag d. 12/4-19

Det kommer til at berøre lejere på adresserne:

  • Vesterbrogade 6D og 6E
  • Vester Farimagsgade 1 og 3
  • Meldahlsgade 2, 4 og 6

OBS. Er du berørt af lukningen, er det vigtigt du holder varmtvandshanerne lukket i tidsrummet ovenfor.

Da varmtvandsbeholderen bliver desinficeret, kan det varme vand lugte svagt af klor, når beholderen igen idriftsættes. Klorlugten vil forsvinde i løbet af ca. 1 time. Det skal fremhæves at klorkoncentrationen på ingen måde er sundhedsskadeligt.