BUEN retter fokus mod energiforhold

Set i lyset af den seneste tids uro i verden og påvirkningen heraf på bl.a. ressourcer, er energiforhold blevet et emne som sætter dagsordenen.

Vi ser ind i den mørke og koldere tid, og det bliver derfor ikke mindre interessant at følge prisernes udvikling og forholde os til, hvad vi alle sammen kan gøre af tiltag.

Her i BUEN er brug af ressourcer og ikke mindst anvendelse og genanvendelse også er et emne som optager os. Vi arbejder positivt med muligheden for at blive DGNB certificeret (DGNB = Bæredygtighed i værktøjskasse) Kort om DGNB | Green Building Council Denmark (dk-gbc.dk)

Opvarmning

I BUEN får vi vores varme fra fjernvarme leveret af HOFOR.

Her i København sker produktionen primært ved affaldsforbrænding, som er en energikilde, der ikke er så prisafhængig som øvrige alternativer. Læs her hvad HOFOR selv skriver på deres hjemmeside Energiregning – priser og indefrysningsordning – HOFOR

Belysning

På alle fællesarealer bruger vi Norlys som leverandør af el. Vi arbejder løbende med tanker omkring, hvordan vi kan nedbringe vores elforbrug.

Hvad gør vi aktuelt i BUEN ?

I BUEN har vi kontorgange placeret midt i ejendommen, hvilket betyder meget begrænset dagslys og behov for oplysning fordelt jævnt i hele arbejdstiden.

Tænding er pt. kl. 07-17 i hverdagene. (Vi har for nylig ændret fra at tænde kl. 06 for at mindske tændetiden). Udenfor dette tidsrum skal der tændes manuelt på kontakt.

Vi har vurderet muligheden for at gøre lyset 100% kontaktstyret og dermed opnå at der kan være slukket i korte perioder – Ud fra betragtning om at kontakter er placeret tæt på ankomstveje, så vil nogle kunne opleve lidt lang vej fra kontoret og ud til kontakt. Det kan være uhensigtsmæssigt, og desuden vurderer vi at der er så stor brug af fællesgangsarealerne, at det vil være få perioder at lyset når at slukke. Brugsfrekvens er dog forskellig fra etage til etage – Vi vil se ind i om der er områder som det kan give mening at styre med kontakt og/eller med sensor.

Generelt på fællesarealerne har vi gennem de sidste år skiftet til LED belysning, hvilket betyder at vi har fornuftige lyskilder.

Vores varmeanlæg er styret via. CTS anlæg, og generelt prøver vi ikke at køre med for høj temperatur på varmesystemet.

Hvordan kan du bidrage til mindre fællesforbrug i BUEN?

Fællesforbrug er som navnet indikerer, noget vi forbruger fælles. Det giver derfor rigtig god mening at vi alle hjælper hinanden denne vinter og skubber til kollegaer, så vi alle får nogle gode vaner omkring forbrugsmønstre.

Sluk lyset

På fællestoiletterne er der forskellige løsninger. Nogle toiletter har sensor andre har endnu ikke.

Vi er generelt i proces med at renovere alle vores toiletter. Sensorer for lys er et element, som vil blive set på, når vi alligevel skal renovere. Udskiftningen skal helst kunne nå at ”tjene sig hjem” i det sparede forbrug for at give mening.  Så derfor – Sluk lyset, når du forlader toilettet og tænd, når du skal bruge det.

I fælleskøkkener gælder samme som for fællestoiletterne – Sluk når du forlader og tænd, når du skal bruge det.

Omkring fælleskøkkenerne har vi en fælles bøn til alle som igennem tiden har stillet køleskabe op. Når vi kommer til at renovere det pågældende køkken, bliver der stillet et nyt fælles køleskab op. Vi skal derfor af med de gamle. Opfordringen er derfor – Jo før jo bedre, få alle de halv- (og hel) tomme køleskabe ud af stikkontakterne og skil jer af med dem. Hjælp gerne naboer, som måske ikke ser dette nyhedsbrev, med at få gjort det samme. Det er spild af energi at der står køleskabe uden indhold.

Samme opfordring skal lyde omkring de gamle mikroovne som står rundt omkring. Overvej udskiftning og tag dem gerne ind til jer selv, hvis ikke de kan undværes – således påvirker de ikke det fælles forbrug.

Tag trappen

Vi skal alle kunne komme uhindret rundt i bygningen, og der kan være mange gode grunde til at tage elevatoren. Nogle etager har nemlig kun adgang via elevator.

Reelt bruger elevatorerne næsten ingen strøm, når de står stille. Når vi kører i dem, bruger de dog strøm. Så når I kan, så lad gerne elevatoren stå og tag trappen – Det har så mange andre gode fordele også!

Spar på varmen

Lige som med lyset, så er opfordringen – Overvej dit forbrug og hjælp gerne til med ikke at forbruge unødvendigt.

Varmeforbrug sker mest i egne lokaler og det vil derfor være i egne lejemål at besparelser skal findes.

Generelt opfordrer vi til at radiatorer luftes ud inden opstart. Når vi kommer rundt i kontorerne, oplever vi ofte arbejdspladser, hvor man er kommet til at dække radiatorer til – Enten midlertidigt med tasker og tøj eller mere permanent med reoler og borde.

Man får den bedste komfort og optimale udnyttelse af varmen, hvis radiatorerne står frit.

For kontorlejerne, kan det her i vintermånederne, give mening at trække skrivebordene lidt væk fra vinduer og radiatorer. Dels giver det radiatoren bedre plads, og dernæst opleves kulde mest tæt på store rudepartier.

Kantinen

Vi er i dialog med Madkastellet omkring energibesparende tiltag. Dette punkt har allerede stor bevågenhed hos Madkastellet.

Dine input

Vi vil som altid rigtig gerne have feedback på vores tiltag. Vi har sikkert ikke tænkt på det hele – eller måske har vi, men der blot ikke var plads til det hele her. Har du spørgsmål, eller gode sparefif, vi kan tage til os – Så skriv gerne en mail til Linda Nyholm på lny@lf.dk.