Affaldssorteringsguide

Sorteringsguiden er udarbejdet for at give dig et overblik over affaldssorteringen her i BUEN. Det er en beskrivelse af, hvilke affaldstyper dit affald skal sorteres i, og hvad der må puttes i de forskellige beholderne og containere.

Du kan også teste din viden om affaldssortering ved at tage en lille quiz, vi har udarbejdet. I quizzen, kommer du omkring flere af de affaldstyper, vi fornemmer, der herskes tvivl om, hvordan skal håndteres.

Småt brandbart

Må indeholde: alle typer for affald der kan brænde og ikke bruges til genanvendelse i max. størrelsen 50x50x100 cm.

F.eks. Pizzabakke, juicekartoner, mælkekartoner, snavset papir

Må ikke indeholde:
Madaffald
Jern og Metal
Plastic
Pap
Glas og flasker
Elektronik affald
Lysstofrør og lignende
Have- og parkaffald

Småt brændbart affald køres til det anviste forbrændingsanlæg i henhold til opsamlingskommunens affaldsregulativ, hvor det bliver til fjernvarme og strøm via forbrændingen.

Pap

Papcontainer må indeholde: 
(skal være rent og “slået sammen”)

Papkasser
Bølgepap
Flyttekasser
Emballage fra for eksempel elektronik
Toilet-/køkkenrullerør
Karton fra produktion
Æsker fra morgenmadsprodukter/tandpasta og lignende

Må ikke indeholde: 

Papir
Aviser
Ugeblade
Plastfolier
Pizzabakker
Mælkekartoner og andre plastbelagte papfraktioner

Pappet skal opbevares således, at det ikke bliver beskidt, vådt eller på anden måde kvalitets forringet.

Papir

Papircontaineren må indeholde:

Brevpapir
Fotokopier
Edb-udskrifter
Kontorpapir
Makuleret papir
Fax-papir
Aviser, ugeblade & brochurer
Rester fra udstansninger

Må ikke indeholde:

Karton
Pap
Madpapir
Plastlommer og mapper
Plastbelagte papirvarer såsom mælkekartoner
Tilsmudset papir eller ringbind

Papiret skal opbevares tørt, således papiret opnår den bedste genanvendelses kvalitet. Papiret bliver  presset til papirballer, hvor det bliver lavet til genbrugspapir.

Madaffald

Placering:
Der er placeret 2 forskellige typer madcontainerne i skraldeområdet gennem ”porten” Vester Farimagsgade 2, sammen med den øvrige affaldssortering. En containertype specielt til organisk affald og en containertype specielt til friturefedt og stegefedt.

Hygiejne:
Containerne er desinficerede ved ankomst til Buen og kan derfor godt være i køkkenet i løbet af dagen. Mindre mængder madaffald kan afleveres i klare plastsække.Sorteringsvejledninger:

Flasker og glas

Flaskecontaineren må indeholde:

Glas
Syltetøjs-glas
Konservesglas
Vinflasker
Vandflasker

Glassene skal være tømt og uden rester.

Containeren må ikke indeholde:

Vinduer
Plasticflasker
Porcelæn

Glasset bliver knust og neddelt, så det kan blive genanvendt på de danske glasværksteder og glaspusterier.

 

Blandet plast

Det må du komme i containeren til plastaffald

  • Plastemballage fra mad og ting
  • Plastflasker uden pant
  • Bestik, dunke og ting af plast
  • Plastfolie, plastikposer og bobleplast
  • Kartoner fra mad og drikkevarer, fx mælk og juice

Det må du IKKE komme i containeren til plastaffald

  • Chips-poser og kaffeposer (dog fremstilles nogle typer emballage af ren plast, dem kan du komme i beholderen til plastaffald – det vil typisk fremgå af emballagen)
  • Flamingo og PVC, fx gummistøvler
  • Emballage fra kemikalier, maling og makeup
  • Uhygiejnisk plast som tandbørster og toiletbørster
  • Produkter sammensat af forskellige materialer, som du ikke kan skille ad

 

Elektronik

Elektronik må indeholde:

Computere
Bærbare computere
Køkkenmaskiner
Tv skærme
Radioer
Kabler

Elektronik må ikke indeholde:

Lyskilder
Batterier
Akkumulatorer
Lamper
Røgdetektorer
Udestyr der indeholder lukkede radioaktive kilder
Inficeret medicinsk udstyr
Hårde hvidevare

Ved modtagelsen bliver det hele skilt ad i forskellige fraktioner som f.eks. metal og plast således alle dele bliver genanvendt.

Jern & metal

Jern & metal containeren må indeholde:

Jern- og metaldele
Kabler, ledninger
Tømte jerntromler
Radiatorer og kedler (aftappede)
Rør
Cykler
Støbejern
Div. rene metalfraktioner

Jern & metal containeren må ikke indeholde:

Elektronikskrot
Kølemøbler med CFC
Kabler med olie eller tjære
Transformatorer med olie eller andre metalemner med indhold af miljøfarlige stoffer
Springmadrasser
Isoleringsmaterialer
Gas- og trykflasker
Eksplosionsfarlige materialer

Lyskilder

Lyskilder må indeholde:

Lyskilder er alle former for lysstofrør og lavenergipærer. Det er vigtigt, at lysstofrørene er hele og ubeskadigede.

Lyskilder må ikke indeholde:

Andre bestanddele end lyskilder.

Produktet bliver afsat til oparbejdning og videre genanvendelse.

Batterier

Batterier må indeholde:

Batterier

Batterier må ikke indeholde:

Lyskæder
Andet affald

Batterierne bliver genanvendt på de godkendte modtageranlæg, da dette er farligt affald.

Let deponi

Let deponi må indeholde:

Keramik
Porcelæn

Let deponi må ikke indeholde:

Alle former for brændbart bygningsaffald egnet til neddeling og forbrænding.
PCB
Asbest
Isoleringsmaterialer
Olierester
Kemikalier og maling ved aflevering.