Affaldsquiz

Velkommen til Buens affaldssorteringsquiz!

Her kan du teste din viden om affald.

1. Hvilken spand skal dit kaffegrums og filtre i ?
2. Hvilken container skal din skårede kaffekop i ?
3. Hvilken container skal brugte foliebakker og alufolie i ?
4. Hvilken container skal dit syltetøjsglas i ?
5. Hvilken container skal din mælkekarton i ?
6. Hvilken beholder skal lysstofrør i ?
7. Må jeg smide min papkasse med flamingo i papbur/papcontainer ?
8. I hvilken container, skal en plastdunk, der før var rengøringsmiddel i ?
9. Hvilken container, skal din gamle pc kasseres i ?
10. Hvem skal jeg rette henvendelse til, hvis jeg er i tvivl om jeg sorterer rigtigt ?