Affaldsquiz

Velkommen til Buens affaldssorteringsquiz!

Her kan du teste din viden om affald.

1. 
Hvilken spand skal dit kaffegrums og filtre i ?

2. 
Hvilken container skal din skårede kaffekop i ?

3. 
Hvilken container skal brugte foliebakker og alufolie i ?

4. 
Hvilken container skal dit syltetøjsglas i ?

5. 
Hvilken container skal din mælkekarton i ?

6. 
Hvilken beholder skal lysstofrør i ?

7. 
Må jeg smide min papkasse med flamingo i papbur/papcontainer ?

8. 
I hvilken container, skal en plastdunk, der før var rengøringsmiddel i ?

9. 
Hvilken container, skal din gamle pc kasseres i ?

10. 
Hvem skal jeg rette henvendelse til, hvis jeg er i tvivl om jeg sorterer rigtigt ?