Norlys – ny el-leverandør

Her ved årsskiftet er hele Landbrug & Fødevarer overgået til samme el-leverandør, Norlys. Det betyder, at den strøm vi her i ejendommen BUEN, hver dag bruger til lys, computere, elevatorer osv. fra den 1. januar 2021 kommer fra vedvarende energikilder.

Det er nemlig besluttet at arbejde proaktivt med at reducere klimaaftrykket fra organisationens ejendomme og konferencecentre ud fra certificeringsordningen DGNB.

DGNB er en tysk standard, som er den mest kendte for bæredygtigt byggeri i den danske byggebranche. DGNB sætter som krav, at der indkøbes ressourcer og materialer, som ikke påvirker miljøet negativt. Dette sætter bl.a. krav til indkøb af strøm, som hidtil ikke har været fra vedvarende energikilder eller i daglig tale grøn strøm.