2021 – skal blive et godt år i buen

Det er dejligt, at der er en fortsat tilstrømning af nye lejere, hvilket må være udtryk for at vi har en god vare.

Lige netop det med at sælge en god vare til jer er noget, der ligger os meget på sinde, og dette er også en af de bærende grunde til, at vi i efteråret 2020 iværksatte et projekt med at få opdateret vores fællesarealer i BUEN.

Opdatering af BUENs fællesarealer

Vi er pt. fortsat i proces omkring hvordan dette skal blive, men vi ser gerne, at vi kan skabe en opgradering, der visuelt er flot, men også en opdatering der rent funktionelt kan bidrage med mere end det vi allerede har i dag.

I forbindelse med dette har vi kort før jul fået opsat en grøn væg, en bænk og nogle flotte tryk af BUEN, på gangarealet ude foran vores ejendomskontor på 5. sal, Vesterbrogade 6D. Dette er alt sammen noget, som pt. er en del af vores tanker, som går i en mere grøn (både i bogstavelig og overført betydning) retning og som rent designmæssigt gerne skulle lede tankerne hen mod 1950´erne, som var storhedstiden indenfor dansk design, og netop i den periode BUEN er opført.

Prøveopsætning på 5. sal

Kig gerne forbi opsætningen på 5. sal, tag et hvil på bænken, eller brug den næste gang du har en telefonsamtale.    Lad os gerne vide hvad I tænker. Ud over at løsningen skal være flot, skal den også være funktionel og praktisk, og dette er blandt andet nogle af de parametre vi vil vurdere på, når vi skal træffe endelig beslutning omkring det endelige valg til hvordan fællesarealerne fremadrettet skal se ud.

Vi ved ikke med sikkerhed hvor hurtigt vi kommer til at effektuere opgradering af alle fællesarealerne, men det er vores klare ambition, at vi skal starte allerede her i løbet af 2021. Denne opgradering er én af tingene vi glæder os til at dele med jer i det forestående år.

Det vi også ser frem til i 2021

Ligeledes glæder vi os til at komme på den anden side af Coronaepidemien. Vi glæder os til at få iværksat de tidligere omtalte gå-hjem-møder, og vi glæder os generelt til at se ejendommen fyldt helt op igen, både med travle medarbejdere, men også med glade kunder. Det vil være vores ønske for 2021.