Hjemmearbejde og brugen af kontorarbejdspladser

Nutidens fleksible arbejdsmiljø

Der bliver for tiden talt meget om hvordan vi bruger vores kontorer.

Hjemmearbejdspladser åbner nye muligheder og nogle går så vidt at spå, at den traditionelle kontorarbejdsplads er ved at uddø.

Her i BUEN kan vi mærke, at der sker udvikling i ønsker til lejemålenes indretning. Vi mødes af ønsker om fleksibilitet og gerne indretninger, som sikrer at ingen områder i kontormiljøet bliver sekundære eller overflødige.

I BUEN er vi dog endnu ikke blevet mødt af lejere, som reelt set har taget konsekvensen af de nye tanker om downsizings, men faktisk tværtimod af up-sizing. Lige aktuelt har vi en håndfuld lejere, som vi prøver at hjælpe med mere plads i BUEN. Dette fordi virksomhederne vokser, og vi ser pt. endnu ikke, at man går så vidt, at man ikke indretter traditionelle arbejdspladser til de nye medarbejdere.

Nye fremtidstanker

Det vi i øjeblikket oplever, er at der er større og større fokus på, at der skal være plads til det sociale liv. Ikke bare på teams hjemme bag skærmen, men i høj grad også ude i virkeligheden.

På kontorene ser vi, at man gerne bruger mere plads end tidligere på at sikre gode forhold til såvel sociale arrangementer som til vidensdeling og til uformelle snakke. Det er en klar modtendens til tankerne om downsizing.

Vi oplever også, at der mere end nogensinde er fokus på, at rammerne for virksomheden sætter en retning og skaber den helt rigtige identitet. Vi taler om at indretning kommunikerer – både internt og eksternt.

At fokus rettes mod de gode forhold og at medarbejderens trivsel tages seriøst, ser vi som en meget positiv tendens. Det betyder alt sammen, at behovet for kontorarealer, hos os i BUEN i hvert fald, er alt andet end ved at uddø.

Vi ser frem til fortsat at følge udviklingen. Ikke mindst nu hvor det ser ud til at vi kan ane Coronaens endeligt ude i horisonten. Det er svært at spå om fremtiden, men vi tror på, at vi alle har et behov for igen at ses. At videndele og samle ny energi og inspiration, når vi igen må forsamles. Så er det jo dejligt med et godt kontor i BUEN, som bare venter på at vi kommer tilbage.