Renovering af Buens Mødelokaler

Vores renovering af mødelokalerne på Vesterbrogade 6, 5. sal lakker mod enden. Herved følger nogle praktiske forhold omkring genåbningen og den fremadrettede drift.

genåbningen af mødelokaler


  • Mandag den 11. marts genåbner vi lokalerne 1+2+4.
  • Mandag den 17. marts genåbner vi også mødelokale 3

Lokalerne er blevet malet, der er kommet nye gulvtæpper og ikke mindst, så genåbner vi med helt nyt AV udstyr i alle lokaler. Læs mere om det nye udstyr i de enkelte lokaler

I vil også kunne glæde jer til nye møbler, nyt service, nye forplejningstilbud samt flere fine og praktiske finesser. Alt dette kommer I til at opleve løbende i den nære fremtid efter genåbningen.

adgangsforhold


Adgang til mødelokalerne vil fremadrettet kunne se ske fra følgende adresser:

  • Vesterbrogade 6D
  • Vester Farimagsgade 1

Det betyder, at der vil være let adgang til mødelokalerne, uanset hvor I BUEN man har kontor.

Der vil være åbent til etagen for afholdelse af møder i hverdage fra kl. 8-17. Ved møder efter kl. 17, kan der ved aftale med mødeservice, udleveres en lånebrik.

Vi vil have åbent med bemandet reception dagligt, til at tage imod mødegæster, i tidsrummet kl. 9-13.

Man vil altid kunne orientere sig om dagens møder på infoskærme ved indgangspartier.

Vi håber I vil tage godt imod de ny-renoverede lokaler, og håber I og jeres gæster, vil nyde det lys og den åbenhed, som vi har forsøgt at skabe på etagen.

Velkommen til BUEN´s mødelokaler.

Kontakt til L&F Ejendomme


Vores kontor er placeret i direkte forbindelse med mødelokalerne på 5. sal. Dette er et bevidst valg, så vi alle i L&F Ejendomme kan arbejde samlet. Én af vores opgaver er at servicere mødelokalerne og da disse også er omdrejningspunktet for megen daglig aktivitet, er det naturligt for os, at det er der vi skal arbejde fra.

En af vores andre store aktiviteter er løbende møder med jer undervejs i jeres lejeforhold. Derfor giver det også god mening for alle at vores kontor og interne mødelokaler er at finde, der hvor I normalt holder møder. Vi vil dog gerne vide hvornår vi skal sætte kaffe over, og det er derfor ikke meningen at man på vores nye kontor kan melde sig uanmeldt for møder og lignende.

Vi åbner en ny reception i forbindelse med mødelokalerne og denne kommer også til at fungerer som intern reception for os i den tid den er åbent (dagligt kl. 9-13) Man vil her kunne afhente/aflevere nøgler, kantinekort mm. efter aftale.

For kontakt omkring lejeforhold i øvrigt kan følgende mails med fordel benyttes:

LNY@LF.FK – For henvendelser om kaffemøde om løst og fast, spørgsmål til lejeforhold, dialog om lejekontrakt, udvikling af lejemål og lignende. Denne mail går direkte til Kundechef, Linda Marie Nyholm

EJDADM@LF.DK – For henvendelse om leje, genfremsendelse af opkrævninger, deposita og lignende. Denne mail går til en fælles administrations mail, og vil blive besvaret af en af vores ejendomsadministratorer.

BUEN@LF.DK – For henvendelser om driftsrelaterede spørgsmål samt alt det andet, lige fra mødeservice, kantinekort og nøgler til bæredygtighed og brandcertificering.