L&F Ejendomme samles i Buen

Året 2023 har været et spændende år for os, ikke mindst blev det året, hvor vi i ejendomsteamet kunne samles i BUEN.

Som mange af jer ved, så har vi midlertidigt fordelt os, dels på Vester Farimagsgade 6, 4. og dels i mødelokale 1, overfor det gamle ejendomskontor. Siden juli har vi været ved at renovere lokalerne, så vi fremover kan samle hele teamet L&F Ejendomme i lokalerne.

Fra 2. januar 2024 tager vi det nye kontor i brug, og vi glæder os meget til den energi vi kan dele på et fælles kontor, og ikke mindst til at være tæt på aktiviteten omkring de fælles mødelokaler på 5. sal. Vesterbrogade 6D, hvor vi forventer at være helt på plads medio januar.

Fra det nye kontor vil det samlede ejendomsteam, som tidligere har været fordelt med et driftshold i BUEN og et administrationshold på Axelborg, nu samle aktiviteterne om alle Landbrug & Fødevarer F.m.b.A´s ejendomme og konferencecentre på kontoret i BUEN.

Vi glæder os meget til at få afprøvet de tanker vi har gjort os omkring samarbejde, optimering af arealer og workzones i praksis. Vi viser gerne frem, og håber vores nye arbejdspladser kan være med til at inspirere jer til hvordan kontorerne i BUEN også kan bruges.