Trådløst nætværk

Gæster i Buens mødelokaler, har mulighed for at bruge det lokale netværk WiFi-Guest.

Password til netværket oplyses i mødelokalerne.