Serviceeftersyn af Varmtvandsbeholder d. 4. maj

Der lukkes for det varme vand på mandag d. 4. maj i tidsrummet 07:30 - 15:30.

Det kommer til at berøre lejere i Buens D- og O-hus.

Det er vigtigt at I holder varmtvandshanerne lukket i dette tidsrum.

Da varmtvandsbeholderen bliver desinficeret, kan det varme vand lugte svagt af klor når beholderen igen idriftsættes. Klorlugten vil forsvinde i løbet af ca. 1 time.

Det skal fremhæves at klorkoncentrationen på igen måde er sundhedsskadeligt.