Varelevering & Post

Varelevering skal foregå via vareelevator ved Meldahlsgade 4 eller via vareelevator i gården ved porten til Vester Farimagsgade 2.

Den enkelte lejer er ansvarlig for, at varelevering kun finder sted via disse adresser, så skader m.m. undgås på opgange og elevatorer ved husets øvrige indgange.

Brevpost leveres til den enkelte lejers postkasse i det respektive indgangsparti.