Mistanke om fødevarebåren sygdom i kantinen

Der er mistanke om fødevarebåren sygdom i kantinen, det tager vi meget alvorligt. Meyers Egenkontrolkonsulent har brug for at få kontakt til dem som har spist i kantinen den 9. og 10. maj og som har oplevet, at de er blevet syge kort efter. Man skal skrive til loch@meyers.dk med navn, mailadresse og telefonnummer. Afsender vil efterfølgende blive kontaktet, så oplysningerne kan indsamles for at undersøge sagen nærmere. Vi håber at Meyers hurtigt kommer til bunds i denne sag.