Vedr. sag om sygdomsudbrud efter spisning af mad i kantinerne Buen og Axelborg i uge 19, 2019.

​Fødevarestyrelsen har nu afsluttet sagen og takker for jeres deltagelse i undersøgelsen.

Undersøgelse:

Fødevarestyrelsen har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhedens kunder med henblik på at identificerer deres indtag i kantinerne og deres færden i dagene op til sygdomsudbruddet. Der blev således udleveret 8 prøvesæt på tilsynet den 21. maj 2019. De indsendte prøver er blevet analyseret på Statens Seruminstitut.

Svar på prøverne kan fås hos egen læge.

 

Konklusion:

Resultaterne af vores undersøgelser har desværre ikke kunne bevise en smittekilde/vej og dermed årsag til de symptomer, de syge havde. Hvis I har spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte undertegnede.

 

Venlig hilsen

 

Line Lønberg
Tilsynsførende, Cand.scient.  l Fødevareafdeling København

Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen l Stationsparken 31-33 l 2600 Glostrup l Tlf. +45 72 27 69 00 l fvst.dk/kontakt l www.fvst.dk