Der kommer varme på i hele ejendommen i løbet af torsdag

En god forberedende øvelse er at "motionere" termostaterne så termostatventilerne løsnes.