Servicemeddelelser

Her vil vi løbende holde Buens lejere orienteret om tiltag, hændelser eller andet, der kunne være i den enkelte lejers interesse.

Ombygning af varmecentral

Hofor skifter opvarmningsform i vores varmecentral i C-huset. Vi skifter fra fjernvarme damp til fjernvarme vand. Arbejdet kommer til at strække sig over de næste 4 måneder dog med fokus på at minimere eventuelle gener for husets lejere. Der vil dog under arbejdet forekomme få afbrydelser i varmeforsyningen. Disse berører lejemål på adresserne Vester Farimagsgade 2-6. Den første afbrydelse sker på onsdag d. 13/11-19 fra kl. 9:00 og kommer til at vare det meste af dagen. Så hav en ekstra trøje med og forsøg at begrænse udluftning via vinduerne. Vi håber på jeres forståelse.

Renovering af toiletterne på 3. sal O-hus

D. 8/11-19 starter vi en renovering af toiletterne på 3. sal i O-huset. Arbejdet vil tage ca. 3 uger og i den periode henvises til de andre toiletter på etagen.

Maling af trappen Vester Farimagsgade 4

Trappen vil fra mandag den 14. oktober (uge 42) blive malet og i den forbindelse henstiller vi til man bruger den mindst muligt. Brugere af kantinen henstilles til at bruge trappen i Vester Farimagsgade 6 hvis det er muligt. Trappen vil stadigvæk kunne bruges som flugtvej. Arbejdet forventes færdigt senest onsdag den 20. oktober

Se resultat for brugerundersøgelsen i Kantinen - Maj 2019

Resultatet og opfølgning på forbrugerundersøgelsen af Buens kantine er nu tilgængelig.

Hjertestarter

Vi har placeret en hjertestarter på fællesgangen 3. sal nærmest indgangen Vesterbrogade 6D og vareelevatoren ned til affaldsområdet i SAS-gården.

AFSLUTTET - Manglende ventilation i C-huset

D.27/6-19 AFSLUTTET. Vi har beklageligvis et udfald på ventilationsanlægget i C-huset. Vi arbejder ihærdigt på at få det op at køre hurtigst muligt.

Vedr. sag om sygdomsudbrud efter spisning af mad i kantinerne Buen og Axelborg i uge 19, 2019.

​Fødevarestyrelsen har nu afsluttet sagen og takker for jeres deltagelse i undersøgelsen.

Manglende tømning af komprimator

Vi har beklageligvis ikke i fredags, som aftalt, fået tømt vores komprimator - den som står ved affaldsområdet bag Vesterbrogade 6D. Det betyder desværre at i dag mandag bugner vores containere af affald. Det er bestemt ikke en ønskværdig situation og vi har haft fat i ørerne på affaldsfirmaet, som har lovet at få komprimatoren tømt i løbet af i morgen.

Buens kantine holder sommerferielukket i uge 29 og 30

Axelborg kantine kan benyttes i de to uger, der er lukket i Buen.

Sommerferielukket i BUENs mødelokaler

Buens mødelokaler holder sommerferielukket i ugerne 27,28,29 og 30

Fødevarestyrelsen har brug din hjælp til efterforskningen om muligt sygdomsudbrud i kantinerne på Axelborg og i Buen

Mistanke om fødevarebåren sygdom i kantinen

Der er mistanke om fødevarebåren sygdom i kantinen, det tager vi meget alvorligt. Meyers Egenkontrolkonsulent har brug for at få kontakt til dem som har spist i kantinen den 9. og 10. maj og som har oplevet, at de er blevet syge kort efter. Man skal skrive til loch@meyers.dk med navn, mailadresse og telefonnummer. Afsender vil efterfølgende blive kontaktet, så oplysningerne kan indsamles for at undersøge sagen nærmere. Vi håber at Meyers hurtigt kommer til bunds i denne sag.

Varme i ejendommen

Vi er nu nået til den tid på året og temperaturmæssigt, hvor vi så småt lukker ned for varmen i hele ejendommen. En god forberedende øvelse, inden vi igen til efteråret sætter varme på, er at "motionere" termostaterne så termostatventilerne ikke sætter sig fast hen over sommeren. God sommer til alle!

Påskelukket kantine

Buens kantine holder lukket i påskedagene d. 15.,16. og 17., men istedet kan kantinen i Axelborg benyttes de dage.

Ejendomskontoret holder påskelukket uge 16

Vi har lukket for personlig henvendelse i ovenstående uge, men kan kontaktes pr. mail: buen@lf.dk eller tlf: 33121803

Kortvarig lukning af vand i C- og A-hus d. 9/4-19

Der vil være lukket for vandet (varmt og koldt) i morgen tidlig i tidsrummet kl. 5:00 - 7:00 grundet udskiftning af vandstik. Vi bliver ikke helt færdig med udskiftning af vandforsyningen i morgen og ny varsling omkring lukning af vand, vil blive meldt ud, så snart vi har datoen. Når du åbner for vandet, åbn med forsigtighed og lad det løbe lidt inden du bruger vandet. Hvis det ikke bliver klart efter lidt tid skal pelatoren renses/skiftes. Vi beklager ulejligheden.

Lukning af det varme vand i D- og O-hus d. 12/4-19

Der lukkes for det varme vand pga. serviceeftersyn i tidsrummet kl. 7:30-15:30 fredag d. 12/4-19

Udbedring af skade efter branden i tirsdags

Til orientering er vi igang nede på 1. salen i c-huset, med at udbedre skaderne efter branden tirsdag eftermiddag. I første omgang er det det udbrændte kontorlejemål, der skal istandsættes. Efterfølgende rettes fokus på gangarealet, hvor en tæpperens ihvertfald bliver nødvendig. I det store hele anses skaderne for minimale i forhold til, hvad det kunne være udviklet sig til, hvis ikke brandfolkene havde været så hurtigt ude, som de var.

Brand i kontorlejemål i C-huset

Tirsdag eftermiddag var der en brand i et kontor på 1. sal i C-hus Vester Farimagsgade 2-6. Det automatiske brandanlæg (ABA) opfattede branden sideløbende med naboerne ringede dels til ejendomskontoret og dels til 112. Brandvæsnet var på pladsen efter 5 minutter og fik skaffet sig adgang til lejemålet og slukket branden efter yderligere 5 min. Brandfolkene var hurtige til at få slukket og meget grundige i deres efterslukningsarbejde. Dette betød også at det tog noget tid før adgang til bygningen igen blev givet frit. Situationen var fuldstændig under kontrol.

Gratis til afhentning - Printerpatroner

Dansk Affaldsforening, Vester Farimagsgade 1, 5. sal, har to printerpatroner og en waste toner container, som de ikke skal bruge – alle tre uåbnede. Det drejer sig om farven gul og pink (magenta) med navnet Canon C-EXV 47. De synes det er spild af gode materialer at smide det ud og det gør vi på Ejendomskontoret også, så hvis du som lejer i Buen er interesseret, ligger de til afhentning hos Dansk Affaldsforening

Aflukket kældergang onsdag d. 20/2-19 - UDSKUDT til mandag d. 25/2-19

Da vi skal have nedtaget nogle rør, vil kældergangen i C-huset være lukket i tidsrummet kl. 7:00 til hen over middag. Det betyder at man i det tidsrum ikke kan komme i kælderen med elevatorerne Vesterbrogade 6D samt vareelevatoren. Vi beklager de eventuelle gener dette måtte medføre.

Kantinepriser 2019

På grund af almindelige prisstigninger vil priserne i Buens kantine fra 1. januar 2019 blive justeret en anelse.