Rygepolitik

Ejendommen Buen er røgfri. Det betyder at det på alle fællesarealer ikke er tilladt at ryge.

Dette omfatter:

  • Indgangspartier
  • Elevatorer
  • Gang- og trappearealer
  • Altaner
  • Fælles toiletter
  • Fælles køkkener
  • Kældergange
  • Affaldsområderne
  • Buens mødelokaler
  • Buens kantine

Som lejer i Buen er det dog tilladt at have en individuel rygepolitik i eget lejemål, hvis det ikke er til gene for naboerne.

Der er i Buen installeret automatisk brandalarmering (ABA), primært i gangarealerne. Alarmen udløses af røg, så en væsentlig årsag til røgforbudet i ejendommen. Læs mere om brandalarmen her.