Rengøring

Der foretages jævnligt rengøring af alle fællesområder i og omkring ejendommen.

Alle toiletter, køkkener, elevatorer og opgange samt kantinen rengøres dagligt.

Gangarealer rengøres 1 gang ugentlig.

Fortove fejes og om vinteren ryddes de for sne dagligt inden kl. 8.00.

Vi appellerer naturligvis til at alle lejere rydder op efter sig selv i alle fællesområder og ikke henstiller varer eller affald, så vi kan bibeholde en pæn og præsentabel ejendom. Læs mere om affaldshåndtering i Buen.