Brandalarm

I Buen er der installeret et automatisk brandalarmeringsanlæg også kaldet ABA.

Røgdetektorer, som er placeret primært i gangarealerne, vil i tilfælde af brand, alarmere brandvæsnet direkte. Anlægget er ikke forsynet med lokale lydgivere.

I tilfælde af alarm: Brandvæsnet vil typisk være fremme inden for 5 minutter og vil holde under Buen. Her vil de orientere sig om hvor i ejendommen det brænder.

Evakueringsplan: I tilfælde af brand, vil brandvæsnet sørge for at få rømmet bygningen. Den enkelte lejer bør tage dette forhold i betragtning i deres evakueringsplaner.

Hvad kan udløse alarm: Støv, og selvfølgelig røg, kan udløse alarm. Derfor er det vigtigt at ejendomskontoret orienteres inden en ombygning igangsættes. Ejendomskontoret kan frakoble anlægget mens der "støves". Ejendomskontoret kan kontaktes på mail: buen@lf.dk

Fejlalarm: Hvis der udløses fejlalarmer vil brandvæsnet sende en faktura på ca. kr. 5.000,-. Dette beløb vil blive viderefaktureret, hvis Ejendomskontoret skønner at lejeren ikke har handlet forsvarligt.