Boretider og støj

Alle arbejder, der medfører larm dvs. nedbrydning af hårde vægge, borer arbejder og anden larm fra nedbrydnings arbejde, må ikke forekomme på hverdage i tidsrummet kl. 8.00 - 17.00

For at forhindre evt. fejlalarm på ejendommens brandalarmeringsanlæg, skal Ejendomskontoret kontaktes inden der igangsættes ombygnings - eller håndværkerarbejde, som udløser støv.