Frasortering af madaffald

Primo 2016 indførte Buen en madaffaldsordning.

Grunden til dette er flere, dels er det et myndighedskrav og dels vil vi kunne minimere generne ved den almindelige dagrenovation. Gener som lugt, rotter og fluer vil blive mindre.

Håber I vil tage godt imod dette initiativ og sortere madaffaldet fra den øvrige affaldsmængde.

Placering: Der er placeret 2 forskellige typer madcontainerne i skraldeområdet gennem ”porten” Vester Farimagsgade 2, sammen med den øvrige affaldssortering. En containertype specielt til organisk affald og en containertype specielt til friturefedt og stegefedt.

Hygiejne: Containerne er desinficerede ved ankomst til Buen og kan derfor godt være i køkkenet i løbet af dagen. Mindre mængder madaffald kan afleveres i klare plastsække.

Sorteringsvejledninger: