Affaldshåndtering

Der er to affaldsområder i ejendommen:

  

Område 1: Gården bag Vesterbrogade 6D

 • Dagrenovation (husholdningsaffald)
 • Papcontainer - skal være rent og "slået sammen".
 • Avis og papircontainer - brochurer, ugeblade, aviser og printerpapir.
 • Lysstofrør - alle lyskilder indeholdende kviksølv, dvs. lange lige rør og sparepærer.
 • Tonerpatroner - alt toner/blæk fra laserprintere, blækprintere og kopimaskiner.
 • Flasker - flasker af glas.
 • Elektronik - alt indeholdende elektronikkomponenter.
 • Batterier.
 • Blød plast.
 • Madaffald - læs mere her     

Område 2: Ved varmecentralen i kælderen Vester Farimagsgade 1-3

 • Dagrenovation (husholdningsaffald)
 • Papcontainer (på gangen) - skal være rent og "slået sammen".
 • Avis og papircontainer (på gangen) - brochurer, ugeblade, aviser og printerpapir.
 • Flasker - flasker af glas.
 • Blød plast.

Vi kan i område 1, håndtere en mindre mængde storskrald, men der skal forinden træffes aftale med ejendomskontoret på telefon 33 12 18 03.
Større mængder storskrald
skal bortskaffes af den enkelte lejer. Købes der f.eks. nye skriveborde kan man lave aftale med leverandøren om at de gamle borde skal bortskaffes.

 

Miljøvenligpakning