Adgangsforhold, trykhed og sikkerhed

Adgangsforhold

Der er offentlig adgang til bygningen i hverdagene i tidsrummet kl. 07:00 - 17:15. Udenfor dette tidsrum er alle yderdøre låst og lejerne må anvende udleveret nøglebrik. Det er ikke tilladt at blokere dørene for at holde disse åbne, da der således aktiveres en alarm.

Tryghed & sikkerhed

For at skabe større tryghed for alle, er ejendommen video-overvåget ved alle indgange og trappeområder. Video-optagelserne bliver gemt i max 1 mdr., således det er muligt af finde tilbage til givne tidsrum. Vi beder alle være opmærksomme på eventuelle uregelmæssigheder og straks melde dette til Ejendomskontoret.

Udenfor offentlig åbningstid runderes ejendommen af en vægter. Lejerne bedes på opfordring fra vægteren forevise legitimation og dokumentere deres tilhørsforhold til ejendommen. Såfremt dette ikke efterkommes, vil politiet blive tilkaldt.